Znaczniki HTML z zastosowaniem CSS

<!DOCTYPE> standard języka HTML użyty w dokumencie
<HEAD> opis dokumentu
<TITLE> tytuł dokumentu
<BODY> zawartość dokumentu
<A> hiperłącze
<H1> nagłówek
<OL> lista numerowana
<P> akapitprzykład identyfikatora

przykład klasy


przykład formatowania odnośników: wp.pl