Piotr Chojnacki.pl

Humor uczniowski

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Humor uczniowski


Podczas niektórych zajęć z uczniami padają i padały fantastyczne stwierdzenia. Nadszedł czas, aby niektóre z nich ujrzały światło dzienne. Znajdziesz tu również śmieszne dowcipy chemiczne.Zajęcia na laboratorium Podstaw Chemii Wydziału Chemii UWr.

wnioski niektórych uczniów:

 • Wykrywanie obecności jonu siarczanowego (VI) SO42-
  - Jon sarczanowy SO42- w reakcji H2SO4 i BaCl2 stwarza charakterystyczny drobny biały osad.
 • Wykrywanie obecności jonu siarczkowego S2-
  - Charakterystyczną reakcją dla S2- jest Na2S + HCl, gdzie produktem jest kwas siarkowy o bardzo intensywnym zapachu.
 • Wykrywanie obecności jonu octanowego CH3COO-
  - Charakterystyczna reakcja dla jonu octanowego CH3COO- jest powstały w reakcji (CH3COO)2Pb i HCl wodorek octanowy CH3COOH o charakterystycznym zapachu octu.
 • Wykrywanie obecności jonu tiosiarczanowego S2O32-
  - Charakterystyczną reakcją dla jonu S2O32- jest reakcja Na2S2O3 i AgNO3, w którym powstaje żółty osad Ag2S2O3 ↓ . Jednak pod wpływem wody Ag2S2O3 przechodzi w Ag2S ↓ i H2SO4 czyli jon S2O32- nie jest zbyt stały.
 • Wykrywanie obecności jonu węglanowego CO32-
  - Charakterystycznymi reakcjami dla jonu węglanowego CO32- są reakcje Na2CO3 z H2SO4 gdzie jednym z produktów jest H2CO3 (kwas węglowy), jednakże nie jest on stały i rozpada się na wodę (H2O) i dwutlenek węgla (CO2 ↑) stąd wydobywające się bąbelki gazu.
  Drugą charakterystyczną reakcją jest AgNO3 i Na2CO3, gdzie produktem jest kłaczkowaty osad Ag2CO3 ↓ . Jednakże on też nie jest stały i rozpada się na Ag2O ↓ i H2CO3 - ten zaś rozpada się na H2O i CO2 ↑ , jak w poprzedniej reakcji. Wnioskuję, żę jon CO32- nie jest stały i łatwo się rozpada.
 • Wykrywanie obecności jonu siarczanowego (IV) SO32-
  - Powstałe osady z jonu SO32- łatwo zredukować.
 • Wykrywanie obecności jonu Chlorkowego Cl -
  - Charakterystyczną reakcją dla jonu Cl- jest dodanie zasady azotowej (NH4OH) i wytwarza się biały osad.

do górydowcipy z innej beczki:

 • Nazwy soli tworzymy poprzez dodanie końcówki "an" do nazwy kwasu, a nazwę metalu podajemy w dopełniaczu. Cóż, kiedy uczniom czasami zamiast azotan baru wychodzi ... baran azotu Ba(NO3)2
 • Nauczyciel do ucznia: -Jasiu co przedstawia ten wzór? -mam to na końcu języka... to wypluj szybko, bo to kwas solny!
 • W czym się najlepiej rozpuszcza lód? W wodzie.
 • Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu.
 • Węglowodan jest to węgiel zamoczony w wodzie.
 • Woda słona zawiera w sobie sól, a słodka cukier.Jeżeli posiadasz jakieś śmieszne dowcipy studenckie to napisz: kontakt


do góry


Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.