Piotr Chojnacki.pl

Dla nauczycieli informatyki

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Dla nauczycieli informatyki » Dydaktyka informatyki I


Poniżej umieściłem materiały z tych zajęć.1.   Na podstawie podręczników do gimnazjum (liceum), materiałów dołączonych na płytach CD oraz własnych pomysłów przygotuj 15-20 minutowe zajęcia dla kolegów na temat:
Grupa 1: Korespondencja seryjna - do czego można ją wykorzystać

Poniżej zamieszczam rozwiązanie:2.   Zdefiniuj procedurę rozeta, która będzie rysować figury złożone z wielokątów foremnych. Zastanów się, jakie parametry wprowadzić. Zapisz projekt w pliku rozeta.imp. Rysunki wykonane za pomocą procedury rozeta, zapisz do pliku jako bitmapę, korzystając z polecenia zapiszekran ''nazwa_pliku''. Odczytaj następnie ten plik w edytorze grafiki, np. Paint i przekształć bitmapę tak, aby widoczna była tylko jedna rozeta. Zapisz bitmapę w pliku rozeta.bmp. Uruchom Edytor postaci. Wczytaj plik rozeta bmp. Skopiuj obrazek w oknie treści tak, aby powstały dwie klatki (użyj prawego przycisku myszy). W każdej z klatek inaczej pokoloruj rozetę. Obejrzyj animację migotania gwiazdy-rozety. Zapisz wynik pracy w pliku z rozeta.gif.

Udostepniam pliki do ściągnięcia z tych zajęć:3.   Zapoznaj się z materiałami umieszczonymi w sieci Internet na temat fraktali, np.
      http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/fraktale/strona.html
      http://www.programming.enter.net.pl/fraktale.html
      http://www.oeiizk.edu.pl/logo/czymjest.html

Wybierz jeden rodzaj fraktala i napisz procedury w Logo, które będą go rysować. Spróbuj wprowadzić własne modyfikacje, aby uzyskać nieco inny wygląd klasycznego fraktala lub wymyśl /znajdź inny przykład fraktala rysowanego w Logo niż te opisane w podanych materiałach. Zapisz projekt pod nazwą fraktal.imp

Udostępniam pliki do ściągnięcia z tych zajęć:4.   Wybierz jeden z przykładów algorytmów dostępnych w programie ELI. Opisz algorytm (specyfikacja plus schemat blokowy). Dopisz w pliku kilka ćwiczeń dla ucznia, które umożliwią mu przeanalizowanie działania algorytmu dla różnych danych, korzystając z możliwości programu ELI.

Udostępniam pliki do ściągnięcia z tych zajęć:

  • Eli (pdf )   

5.   Podczas zajęc hospitowałem równiez lekcje w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Poniżej można ściągnąć konspekty do lekcji:6.   Przygotuj propozycje zadań na kartkówkę/sprawdzian (czas 15-45 min), sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów albo po lekcjach.

Udostępniam sprawdzian do konspektu Excel - dzienniczek ucznia:7.   Projekt końcowy - WebQuest. Zadanie polegało na opracowaniu materiałów do przeprowadzenia zajęć. Materiały powinny być opracowane za pomocą narzędzi TI (dokument tekstowy lub dokument HTML, prezentacja w postaci slajdów, pomocnicze pliki).

Poniżej znajduje się link do projektu końcowego.

Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.