Piotr Chojnacki.pl

Dla nauczycieli informatyki

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Dla nauczycieli informatyki » Dydaktyka informatyki II


Podczas II semestru zajęć naszym zadaniem było przeprowadzenie (poprowadzenie) zajęć z informatyki w 10 Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Wspólnie z koleżanką wybraliśmy temat: "Funkcje w Pasclau".Poniżej zamieściłem materiały do tych zajęć i własny komentarz.Ocena kolegów i koleżanek z grupy (10 osób oceniających):

Oceniany aspekt Suma Punktów Średnia
Poprawność rzeczowa (merytoryczna) lekcji
 • Kłopot z objaśnieniem przekazywania przez zmienną
 • Błędy w treści slajdów (interpunkcja, logiczne)
 • Program się uruchamia, a nie wywołuje
 • W funkcji silnia zmienne powinny być lokalne
 • Drobne błędy językowe
1.25 0.125 pkt
Logiczny tok lekcji (zrozumiałe objaśnienia)
 • Niejasno wyjaśnione, na czym polega różnica w procedurze z var i bez var
 • Ładne wprowadzenie uczniów pytaniami
 • Objaśnienia czasem mętne, niezrozumiałe
 • Trochę, krótki czas na odpowiedź uczniów
2.25 0.225 pkt
Racjonalne wykorzystanie czasu lekcji (sprawność organizacyjna)
 • Zbyt szybko zmieniane slajdy
 • Czas dobrze rozłożony
 • Lekcja dobrze przygotowana
 • Czasami poganiał Anię, co wskazywało na troskę o upływający czas
 • Nie za szybko, dobre tępo
7.5 0.75 pkt
Różnorodność wykorzystanych metod, form pracy i środków dydaktycznych
 • Prezentacja, tablica
 • Kolory w slajdach dość niefortunnie dobrane, slajdy przeładowane tekstem
 • Lekcja dość monotonna - oparta na wykładzie i indywidualnych ćwiczeniach
6.5 0.650 pkt
Nawiązanie kontaktu z uczniami i aktywizowanie ich
 • Uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcji, dobry kontakt z uczniami
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Przy specyfikacji lepiej uczniów zaangażować do analizy i od nich wyciągnąć. Czasem mało konkretne pytania.
 • Zadania rozwiązywane przez uczniów na tablicy
6 0.600 pkt
Troska nauczyciela o poprawność języka uczniów i zapisów na tablicy
 • Nieczytelne zapisy na tablicy
 • Prowadzący zwracają uwagę uczniom na poprawne słownictwo
 • Przygotowany program był napisany niestarannie
 • Rzadko zaglądałeś do uczniów, gdy pracowali indywidualnie
1 0.100 pkt
Dyscyplina uczniów, atmosfera na lekcji
 • Nie pojawiły się problemy z dyscypliną
 • Klasa chętna do współpracy. Pod koniec drugiej części lekcje problemy z dyscypliną
 • Zwalanie winy za błędy w programie na uczniów
 • Uczniowie wykonują polecenia prowadzących. Współpracują, odpowiadają na pytania
 • Delikatnie upominał
 • Atmosfera dobra, klasa zdyscyplinowana
5.5 0.550 pkt
Nawiązanie do poprzedniego materiału
 • Sprawdzeni zadania domowego
 • Powtórzenie o procedurach z poprzedniej lekcji
 • Było podsumowanie
8 0.800 pkt
SUMA 38 3.8 pkt

do góry

Własny komentarz:

Moim zdaniem podczas prowadzenia tej lekcji stres wziął górę. Mimo tego, iż byłem już po ponad 150 h praktyki pedagogicznej ciągłej z chemii. Niestety te dwa przedmioty bardzo różnią się od siebie. Przeprowadzonej lekcji nie mogę zaliczyć do źle przeprowadzonych, ale oczywiście były pewne mankamenty, które są odzwierciedlone w oceanach kolegów i koleżanek. Dużym utrudnieniem podczas prowadzenia tej lekcji było to, że uczniowie w większości nie pamiętali, co było na ostatnich zajęciach. Nawet uczennica, której nieoceniony Michał tłumaczył większość zagadnień nic nie pamiętała tydzień później.

do góry
Dydaktyka informatyki II - zadanie maturalne


Kolejnym zadaniem było rozwiązanie zadania maturalnego ze stycznia 2006 roku. Ja wybrałem zadanie 6 - obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Poniżej zamieściłem arkusze maturalne wraz ze schematami oceniania oraz moje rozwiązanie wspomnianego zadania.


Arkusze:


Schematy oceniania


Rozwiązanie wybranego zadania:Komentarz do zadania (instrukcja jak je wykonać):

Jak wcześniej wspomniałem opracowałem rozwiązanie zadania z arkusza II - poziom rozszerzony. Punkty jakie nalezy wykonać, aby otrzymac poprawny wynik to:

 1. Na początek należy wczytać dane do arkusza z pliku pracownicy.txt (dołączony do rozwiązania zadania).

 2. Po wczytaniu, należy ustawić odpowiednie formatowanie danych na: np. czas, 13:30 w menu formatuj komórki. Następnie tworzymy kolumnę, w której sumujemy liczbę przepracowanych godzin ustawiając odpowiednie formatowanie.

 3. Liczbę nadgodzin obliczamy odejmując liczbę godzin pracy od liczby wymagalnych godzin. W tym przypadku należy użyć funkcji jeżeli, która w przypadku gdy wyliczona liczba będzie ujemna zwróci 0, ponieważ nie zawsze każdy pracownik musiał mieć nagdziny (mógł pracowac krócej). Musimy, aby odejmowane liczby były tego samego formatu.

 4. Następnie staż pracy obliczamy formułą: DATA.RÓŻNICA(B2;$E$18;"y"), która oblicza tylko lata (y).

 5. Aby obliczyć premię, należy zliczyć pełne nagdziny. W tym celu rozłożyłem nadgodziny na tekst, wyciągając tylko godziny, a następnie przekonwertowałem na wartość odpowiednimi formułami: TEKST i WARTOŚĆ.

 6. Kolejnym etapem jest obliczenie płacy dla każdego pracownika i sporządzenie wykresu.


do góry
Dydaktyka informatyki II - wykład dla kolegów

Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie zajęć dla kolegów z grupy. Ja reazliowałem wykład o temacie: " HTML, edytory, formularze, CSS ". Poniżej umieszczam materiały z tych zajęć.1.   Wykład reazliowałem według kolejności slajdów w prezentacji Power Point (pdf )   

2.   Przykładowe portfolio omawiane na wykładzie: pobierz (pdf )   

3.   Omawiane dwa programy, którymi możemy zastąpić wbudowany w system Notatnik:

4.   Strona, z której można pobrać omawiany program ezHTML.   Ocena kolegów i koleżanek z grupy (8 osób oceniających):

Oceniany aspekt Suma Punktów Średnia
Poprawność rzeczowa (merytoryczna) wykładu
 • Słabo wyjaśniona różnica pomiędzy stylem lokalnym a rozciąganiem i wydzielonym blokiem - brak przykładu
 • Błąd w składni - identyfikator, selektor
 • Zabrakło pozycjonowania w CSS
 • Drobne błędy wynikające ze zróżnicowania znajomości tematu przez uczniów
 • Liczne makaronizmy - "tagi", "walidowanie", "zdeprecjonowane"
3.5 0.438 pkt
Logiczny tok wykładu (zrozumiałe objaśnienia)
 • Tok logiczny, zwrócenie uwagi na istotne elementy języka! Warto objaśnienia popierać przykładami na bieżąco!
 • Może nie do końca trafione definicje, wyjaśnienia jasne, klarowne
 • Objaśnienia czasem mętne, niezrozumiałe
 • Trochę, krótki czas na odpowiedź uczniów
6.5 0.813 pkt
Struktura wykładu (najważniejsze punkty, ułatwienie zrozumienia i notowania)
 • Można było przygotować slajd prezentujący plan (strukturę) wykładu
 • Szybka zmiana slajdów - nie dało się notować, ale poporcjowany materiał dobrze
 • Najważniejsze punkty były wyszczególnione, może trochę za szybko
 • Programy do pisania HTMLa opisałbym na końcu, po elementach języka
4.25 0.531 pkt
Różnorodność wykorzystanych środków (slajdy, schematy, tabele, ilustracje)
 • Na slajdach trochę dużo tekstu, ale czytelnego. Slajdy powinny uzupełniać wypowiedź
 • Slajdy dobrze przygotowane, pokazane programy zastępujące Notatnik
 • Lekcja dość monotonna - oparta na wykładzie i indywidualnych ćwiczeniach
4.8 0.6 pkt
Sprawność organizacyjna przy korzystaniu z komputera
 • Bez zastrzeżeń
8 1 pkt
Sposób mówienia (głośność, tempo, dykcja, intonacja, kontakt ze słuchaczami)
 • Starać się nie czytać ze slajdów
 • Można by poprawić kontakt wzrokowy ze słuchaczami
 • Brak konsekwencji w stosowaniu terminologii
5.4 0.675 pkt
SUMA 32.45 4.06 pkt

do góry

Własny komentarz:

Końcowa ocena mojego wykładu wystawiona przez kolegów i koleżanki (4.06/6), pokrywa się z moją osobistą oceną. Wykład przeprowadziłem sprawnie bez większych problemów. Jednak wskazany błąd przez słuchaczy był bezpodstawny. Nie umiem wyjaśnić, dlaczego nie broniłem się, tylko przyjąłem odgórnie, że na slajdzie mam błąd w indentyfikatorze. Po sprawdzeniu i upewnieniu się, mogę stwierdzić, że żadnego błędu nie ma. Zapewne ocena końcowa wykładu wzrosłaby. Poza tym w logicznym toku wykładu nic bym nie zmienił, może poza ilością tekstu na slajdach, ale jak zauważono był on czytelny. Podczas prowadzenia padało wiele pytań o definicje, czy taka może być, jak ją zmienić. Wiele osób wprowadziłoby więcej szczegółów. Moim zdaniem tak jak to zrobiłem, jest wystarczające. Nie zapominajmy, że to są uczniowie liceum, a my już w większości studentami IV i V roku. Nam jest o wiele łatwiej coś skojarzyć i zastosować. Za bardzo dobrą uwagę uważam to, że przydałoby się więcej przykładów. To fakt, że lepiej się zapamiętuje widząc od razu przykład.

do góry

Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.