Piotr Chojnacki.pl

Studia

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Studia » Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznymChyba sama nazwa wyjaśnia co robiłem na tym przedmiocie. BHP, BHP i jeszcze raz BHP. Wykład strasznie nudny... Jedynie 4-godzinna pracownia komputerowa i laboratorium podtrzymało sens chodzenia na ten przedmiot.


Aby zacząć jakąkolwiek pracę w laboratorium chemicznym należy zapoznać się z regulaminem pracowni i ewentualnym postępowaniem w przypadku zagrożenia lub jakiegoś wypadku. Dla przykładu umieściłem:

- regulamin pracowni chemicznej: pobierz (pdf 49 KB)

- instrukcja postępownia w przypadku zagrożenia lub wypadku na pracowni: pobierz (pdf 59 KB)Moim zadaniem było opracowanie bezpiecznego otrzymania Tlenku miedzi (I) Cu2O. Tzn. znaleźć wszystkie możliwe zagrożenie podczas pracy z odczynnikami, zrobić etykietę i napisać sprawozdanie.

Treść ćwiczenia:
W zlewce o poj. 250 cm3 chłodzonej lodem umieścić przesączona mieszaniną roztworów 5,5 g krystalicznego siarczanu miedzi(II) CuSO4.5H2O w 50 cm3 wody i 2,5g chlorowodorku hydroksyloaminy NH3(OH)Cl w ok. 12 cm3 wody. Do mieszanego roztworu ochłodzonego do 0oC, powoli dodać zimny r-r 5 g wodorotlenku potasowego w 75cm3 wody. Wytrącony czerwono żółty surowy tlenek po ok. 30 min. Zdekantować i przemyć czterokrotnie wodą zakwaszoną kwasem solnym, następnie wodą, aż r-r myjący nie będzię zawierał jonów siarczanowych i chlorkowych. Osad odsączyc, przemyć alkoholem etylowym i eterem, wysuszyć i zważyć. Zapisac równanie reakcji, obliczyć wydajność w przeliczeniu na ilosc użytego siarczanu miedzi i wraz z opracowanym sprawozdaniem oddać osobie prowadzącej zajęcia.

Do pobrania umieściłem wszystkie możliwe materiały jakie znalazłem o tych odczynnikach, opis oznaczeń R i S, etykietę i sprawozdanie. Może ktoś z tego skorzysta. Polecenia (treści zadań) zapisane są w formacie pdf. pobierz (zip 725 KB)


Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.