Piotr Chojnacki.pl

Studia

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Studia » GeochemiaKolejny na prawdę fajny przedmiot. obejmował on Ewolucje chemiczną Wszechświata. Pochodzenie pierwiastków chemicznych; skład pierwiastkowy Kosmosu, Ziemi i planet. Metody datowania w geologii. Budowa Ziemi. Skład chemiczny magmy. Skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Różnicowanie się skał. Zmiany składu chemicznego skał. Procesy wietrzenia chemicznego. Cykle geochemiczne i biogeochemiczne (C, H, O, N, S, P; metale). Struktura minerałów ilastych. Geochemia organiczna - szczególna rola reakcji Maillarda. Powstawanie i budowa gleb. Procesy uwęglania w przyrodzie. Chemia wód powierzchniowych. Chemia złóż mineralnych.Naszym zadaniem było napisanie pracy zaliczeniowej na wybrany przez siebie temat. Wybrałem "Geochemię ołowiu". Takie prace są przyjemne, gdyż opierają się o wybraną literaturę. Udostępniam pracę zaliczeniową.

  • praca zaliczeniowa "Geochemia ołowiu" pobierz (pdf 316 KB)
Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.