Piotr Chojnacki.pl

Studia

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Studia » Przedmiot specjalizacyjny IIKontynuacja chemii kwantowej. Krótkie wprowadzenie do teoretycznych metod modelowania:
metody mechaniki klasycznej, metoda Hartree-Focka, metody półempiryczne, metody ab initio SCF, metody korelacyjne, metody funkcjonałów gęstości.
Programy komputerowe i wymagania sprzętowe. Metody optymalizacji struktury geometrycznej itp.
Wykład:

Na egzamin należało napisać pracę na jeden z podanych tematów. Ja wybrałem "Generatory liczb losowych". Poniżej zamiesciłem swoja pracę.

  • Generatory liczb losowych: pobierz (pdf 186 KB)


Seminarium:

Na zajęciach zostały przydzielone tematy. Mnie i koleżance (www.annakaleta.pl) przypadła metoda ab initio. Przeprowadziłem drugą część zajęć (60 minut). Poniżej zamieściłem obie części prezentacji

  • Ab initio part 1: pobierz (pps 283 KB)

  • Ab initio part 2: pobierz (pps 715 KB)


Laboratorium:

Na zajęciach rozwiązywaliśmy zadane w instrukcjach problemy. Korzystaliśmy z programu HyperChem. Praca czasami przebiegała w parach. Poniżej zamieściłem sprawozdania.

  • Analiza komformacyjna butanu i cykloheksanu: pobierz (pdf 144 KB)

  • Przewidywanie geometrii równowagowych i stanu elektronowego karbenów i ich analogów krzemowych przy użyciu metod półempirycznych - badanie wpływu podstawnika: pobierz (pdf 102 KB)

  • Konstruowanie macierzy Z: pobierz (pdf 106 KB)

  • Przewidywanie struktur i stabilności względnej klasterów (H2O)n oraz klasterów (H2S)n dla n=1-4 w oparciu o obliczenia ab initio: pobierz (pdf 301 KB)

  • Przewidywanie najbardziej stabilnych struktur i stanu spinowego klasterów metali przejściowych w fazie gazowej przy użyciu metody ZINDO/1: pobierz (pdf 254 KB)


Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.