Piotr Chojnacki.pl

Studia

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Studia » Programowanie matlabPlan zajęć z tego przedmiotu to:
Wprowadzenie do MATLABa - ogólna struktura programu, podstawowe polecenia arytmetyczne, wprowadzanie danych, edycja danych, podstawowe instrukcje graficzne, komunikacja MATLABa ze środowiskiem. Wykorzystanie wewnętrznych funkcji MATLABa do obliczeń numerycznych - macierze, algebra liniowa, wielomiany, interpolacja, numeryczne całkowanie, minimalizacja funkcji oraz znajdowanie zer. Wykorzystanie wewnętrznych funkcji MATLABa do obliczeń statystycznych statystyczne opracowywanie wyników pomiarowych. Wykorzystanie zaawansowanych instrukcji graficznych MATLABa tworzenie dwu- i trzy-wymiarowych wykresów z użyciem funkcji subplot, contour, surface, mesh, meshgrid i innych oraz polecenia sterujące parametrami tych funkcji (axes, axis, set, colormap, pcolor...). Programowanie z użyciem M-zbiorów omówienie narzędzi służących do programowania (struktura M-zbiorów oraz zasady ich tworzenia, edycji i użycia; pętle; instrukcje warunkowe i sterujące; typy zmiennych), samodzielne pisanie funkcji realizujących określone zadania (np. rozwiązujących problemy fizyko-chemiczne).


Udostępniam zapis funkcji (.m) i używanych zmiennych (.mat) jak i zapis "przestrzeni roboczej" (w formacie pdf), który można potraktować jak mini kurs, gdyż w każdym dokumencie zawarte są na czerwono moje komentarze dotyczące działania każdej wpisanej komendy lub też funkcji. Do otwierania rozszerzeń .mat potrzebny jest program MATLAB. Możesz ściągnąć sobie wersję trial ze strony www.mathworks.com.Nie piszę programów na zamówienie!!
 • Zapis używanych zmiennych do zajęć 1,2,3 pobierz (zip 38 KB)


zajęcia 1:
 • Wprowadzenie i podstawowe komendy, operacje na macierzach i wektorach pobierz (pdf 134 KB)


zajęcia 2:
 • Komendy graficzne: rysowanie wykresów oraz grafika trójwymiarowa z przykładami, wykresy poziomicowe.
  pobierz (pdf 797 KB)


zajęcia 3:
 • Wstęp do programowania: zasady tworzenia funkcji i skryptów funkcyjnych - przykłady matematyczne: funkcje rysujące wykresy, sumowanie od N do M, zerowanie dolnej i górnej połówki macierzy (pod lub nad przekątną), obliczanie ln2 i pi/4 z zadaną dokładnością, porządkowanie wektorów, minimum i maksimum.
  pobierz (pdf 121 KB)


zajęcia 4:
 • Zapis funkcji i używanych zmiennych pobierz (zip 424 KB)
 • Funkcje i skrypty chamiczne wykorzystywane głównie w spektroskopii, przede wszystkim wczytywanie widm na różne sposoby i z różnymi warunkami oraz szukanie pozycji punktu o danej liczbie falowej. pobierz (pdf 113 KB)


Odejmowanie widm (program na zaliczenie):
 • Zapis funkcji i używanych zmiennych do obsługi programu pobierz (zip 159 KB)
 • Program ma za zadanie odjęcie dwóch widm od siebie. Do poprawnego działania programu potrzebne są trzy funkcje: odejmijwidma.m ; współczynnik.m ; numer.m. W folderze skompresowanym znajdują się 4 przykładowe widma, na których można przećwiczyć program. pobierz (pdf 145 KB)
Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.