Piotr Chojnacki.pl

Studia

Gdzie jestem?: piotrchojnacki.pl » Studia » Interfejsy sterowania komputerowego w chemiiKolejny na prawdę fajny przedmiot. Wybrane elementy elektroniczne, ich symbole oraz oznakowanie. Wybrane układy elektroniczne - czujniki wejściowe do pomiaru: temperatury, gazu, ciśnienia, światła, układy wykonawcze mocy (sterowanie urządzeń zasilanych z sieci 220V), układy do sterowania silnikami i silnikami krokowymi małej mocy. Wybrane interfejsy komputerowe, ich oprogramowanie i wykorzystanie do sterowania. Zapoznanie się z budową, oprogramowaniem, wykorzystaniem do sterowania oraz komunikacji z komputerem typu PC, mikroprocesora jednoukładowego serii MCS-51 (AT89C51 lub AT89C2051). Sztuka pisania oprogramowania sterującego i pomiarowego w systemach DOS(D), Windows(W), Linux(L) (Borland Pascal (D,W), C++(D, W, L), QBasic(D), Visual Basic(W), VC++(W), Delphi Pascal(W)) - do wyboru.

Naszym zadaniem było zbudowanie na zaliczenie jakiegoś działającego urządzenia, które będzie coś mierzyło i przetwarzało te dane na np. sygnał świetlny lub coś innego. Wszystko zależało od twórcy zestawu. Zasada działania mojego układu opiera sie na pomiarze temperatury za pomocą termometru, który w tym przypadku zastąpiony jest potencjometrem. Układ ostrzega użytkownika o przekroczeniu dozwolonej temperatury (napięcia). Gdy użytkownik zignoruje ostrzeżenie świetlne zostaje włączony sygnał dzwiękowy. W przypadku dalszego wzrostu temperatury zostaje włączony wentylator i sygnał świetlny informujący o jego włączeniu. Po obniżeniu temperatury, każdy z użytych elementów będzie swiecił jeszcze przez określony czas, podany na oprogramowaniu do sterownika.

Płytka i zestaw komputerowy, na którym pracowałem wyglądał następująco:

zestaw z płytką   zestaw z płytką

Udostępniam pełną dokumentację układu razem z zrzutem ekranowym oraz programem z rozszerzeniem .fab. Aby go uruchomić możesz sciągnąć program QuickII ze strony www.telmatik.pl

dokumentacja zestawu: pobierz (pdf 170 KB)
program zestawu (.fab): pobierz (zip 2 KB)
programy do procesora (Basic): pobierz (zip 131 KB), otworzyć je można w np. Bascom-ie, który możesz sciągnąć ze strony www.mcselec.com

Copyright © 2004- Piotr Chojnacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.